PEDAGOŠKA SLUŽBA

Pedagoginja -  ANITA ŠIMIĆ, prof.

Pedagog je stručni suradnik koji koordinira svim segmentima odgojno-obrazovnog procesa, a njegova uloga je ključna u odnosu   nastavnik-učenik-roditelj.

 

Čitav je niz poslova koje obavlja školski pedagog:

 • upis učenika (pedagog je predsjednik upisne komisije)

 • formiranje razrednih odjeljenja

 • planiranje, programiranje i suradnja na izradi godišnjeg plana i programa škole u svim segmentima

 • analiziranje učinkovitost odgojno-obrazovnog procesa

 • predlaganje mjera za poboljšanje nastavnog procesa

 • praćenje odgojno-obrazovnog rada nastavnika i razrednika te suradnja i dogovor s njima

 • rad s učenicima

 • rad s roditeljima, skrbnicima i starateljima

 • sudjelovanje u radu stručnih tijela škole (razrednih vijeća, stručnih vijeća, Nastavničkog vijeća, Vijeća učenika);

 • suradnja s ravnateljem

 • suradnja s okruženjem (kulturnim i javnim ustanovama, odgojno-obrazovnim ustanovama, zdravstvenim ustanovama, ustanovama profesionalnog informiranja i usmjeravanja i sl.)

 • rad na projektnoj nastavi;

 • otvoreni sat pedagoga za učenike, nastavnike, roditelje, skrbnike i staratelje

 • statistička obrada podataka

 • stalno profesionalno informiranje i usmjeravanje

 • stručno usavršavanje u školi i izvan nje (praćenje stručne literature, školskih propisa, zakona i aktualnih zbivanja u školstvu, odlazak na stručne skupove, seminare, radionice, Županijske kolegije stručnih suradnika). 

 

Tko sam ja, Anita Šimić, vaša pedagoginja?

 

Odgovor je dvojak:

 

 - Ako se osjećate neshvaćeni od cijelog svijeta, prihvatite moju ruku i podignite me do vaših snova i vaše stvarnosti. Bit će nam zajedno lakše putovati kroz srednjoškolske izazove.

 

- Ako ste se našli u nekom nenadanom mraku i ne znate kako dalje, pružite mi ruku da vas podignem do svjetla našeg prijateljstva kako biste ponovno ugledali svoju snagu.

pedagoginja.jpg