ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO

trogodišnji

Elektroinstalater - JMO

   Elektroinstalater postavlja električne uređaje, popravlja i postavlja električne instalacije za potrebe domaćinstva i i industrije, održava postavljene uređaje i otklanja moguće kvarove, obilježava instalacije, postavlja cijevi i vodove, ugrađuje razvodne ormare, priključne elemente, električne uređaje i elektroopremu. Radi u otvorenim i zavorenim prostorima, često pod nepovoljnim vremenskim uvjetima.

 

 

 Nastavni predmeti u 1. razredu

 • Hrvatski jezik

 • Strani jezik (engleski ili njemački jezik)

 • Povijest

 • Tjelesna i zdravstvena kultura

 • Izborni predmet (vjeronauk ili etika)

 • Osnove računalstva (teorija i vježbe)

 • Tehničko crtanje i dokumentiranje (teorija i praktične vježbe)

 • Matematika u struci

 • Elektrotehnika (predavanja i laboratorijske vježbe)

 • Tjelesna i zdravstvena kultura (izborni)

 • Praktična nastava u školi i u radnom procesu

elinst1.jpg
elinst2.jpg

Elektromehaničar

Osposobljen za:

 • izradu dijelova i montažu elektrouređaja 

 • provođenje postupaka mjerenja i ispitivanja

 • održavanje i popravak električnih strojeva  i uređaja

 • stavljanje u pogon strojeva i uređaja(tehnički aparati i uređaji, rashladni aparati i uređaji , strojevi za pranje i sušenje, mehanizirani alati i proizvodni    strojevi)

Predmeti po razredima:

predmetielmeh.jpg
elmeh1.jpg