ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO

četverogodišnji

Tehničar za računalstvo

   Učenik postupno ulazi u svijet računalstva i informatike, a usporedno izučava temeljna znanja iz elektrotehnike, u trećoj godini izučava elektroniku, a u četvrtoj specijalizira elektroniku računala. Na kraju školovanja osposobljen je za rad na računalu (softverski i hardverski) , za održavanje računalnih sustava, projektiranje konfiguracije računala za razne primjene, internetske tehnologije i računalne mreže.

   Opća znanja i nanja iz elektrotehnike i računalstva omogućuju nastavak školovanja na tehničkim fakultetima i veleučilištima.

   To je zanimanje koje će omogućiti učeniku da tijekom školovanja stekne stručna znanja iz elektrotehnike i informatike te ih primijeni u servisu električnih i informatičkih uređaja.

Nastavni predmeti u 1. razredu

 

 • Hrvatski jezik

 • Strani jezik (engleski ili njemački jezik )

 • Povijest

 • Geografija

 • Tjelesna i zdravstvena kultura

 • Izborna nastava (vjeronauk ili etika)

 • Matematika

 • Fizika

 • Kemija

 • Biologija

 • Upotreba informacijske tehnologije u uredskom poslovanju

 • Tehničko dokumentiranje

 • Osnove elektrotehnike (predavanja i laboratorijske vježbe)

 • Algoritmi i programiranje

racunalstvo1.jpg
racunalstvo2.jpg

Tehničar za mehatroniku

   Mehatronika je interdisciplinarno područje koje povezuje znanja iz elektronike, strojarstva i računalstva. Zbog stalnog napretka tehnike, u kojoj nema više oštrih granica između pojedinih stručnih područja, pojavila se potreba za stručnjacima koji će moći projektirati i održavati složene mehatroničke sustave te njima rukovati.

   Program obuhvaća rad najmodernijom opremom u području računalstva, rad CNC tehnologijama, projektiranje uz pomoć računala, rad s robotima te rad s PAMETNIM KUĆAMA, što je novost u ovom programu.

 

Nastavni predmeti u 1. razredu

 

 • Hrvatski jezik

 • Strani jezik (engleski ili njemački jezik )

 • Povijest

 • Geografija

 • Izborni predmet (vjeronauk ili etika)

 • Tjelesna i zdravstvena kultura

 • Matematika

 • Fizika

 • Tehnički materijali

 • Tehničko crtanje i dokumentacija

 • Računalstvo

 • Tehnička mehanika

 • Osnove elektrotehnike (predavanja i laboratorijske vježbe )

 • Radioničke vježbe

meha3.jpg
meha2.jpg
meha1.jpg